COLORIMETRIC

GAS DETECTOR TUBES
UNIPHOS™
For our line of 8mm Ø gas detector tubes: www.KwikDraw.eu

For our line of 8mm Ø gas detector tubes

Logo 7Solutions
Powered by 7Solutions

   Uniphos indian flag     Uniphos american flag     7Solutions flag dach

UNIPHOS™ Prøverør

Mange forskjellige giftige gasser og damper kan måles med UNIPHOS™ gassdeteksjonsrør (prøverør). De brukes til å oppdage og bestemme giftige gasser i kloakker, sjakter, containere, tanker og andre trange rom. Gassdeteksjonsrørene kan foreta spesielle målinger der dette ikke er mulig for elektroniske sensorer. Vi kan tilby over 300 forskjellige UNIPHOS gassdeteksjonsrør.
Vanlige gasser som kan måles med UNIPHOS™-rør:

 

 • Fosfin
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Hydrokarboner
 • Ammoniakk
 • Metylbromid
 • Klor
 • Merkaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Hydrogensulfid
 • Oksygen
 • Karbondioksid
 • Karbonmonoksid
 • Aceton
 • Alkohol
 • Hydrogencyanid
 • Nitrogendioksid

UNIPHOS™ er nå det mest konkurransedyktige merket innen gassdeteksjonsrør på verdensmarkedet og kan tilby ekstremt nøyaktige målinger i kombinasjon med svært lave priser. UNIPHOS™ er sertifisert i henhold til ISO 9001 og oppfyller kravene i EN1231, som er EUs standard for gassdetektorrør.

 

Back to top