COLORIMETRIC

GAS DETECTOR TUBES
UNIPHOS™
For our line of 8mm Ø gas detector tubes: www.KwikDraw.eu

For our line of 8mm Ø gas detector tubes

Logo 7Solutions
Powered by 7Solutions

   Uniphos indian flag     Uniphos american flag     7Solutions flag dach

UNIPHOS™ Gasprøverør

Et stort antal forskellige giftgasser og dampe kan måles med Uniphos™ gasprøverør (gasdetektionsrør). De bruges til registrering af giftgasser i kloakker, skakter, containere, tanke eller andre lukkede rum. Gasprøverørene giver konkrete målinger, når elektroniske følere ikke kan. Vi tilbyder en vifte af mere end 300 forskellige Uniphos™ gasprøverør.
Almindelige gasser, der kan måles med UNIPHOS™ rør:

 

Almindelige gasser, der kan måles med UNIPHOS™ rør:

 • Phosphin
 • Benzen
 • Toluen
 • Xylen
 • Kulbrinter
 • Ammoniak
 • Methylbromid
 • Klor
 • Mercaptaner
 • Aminer
 • Formaldehyd
 • Svovlbrinte
 • Oxygen
 • Kuldioxid
 • Kulilte
 • Acetone
 • Alkohol
 • Hydrogencyanid
 • Nitrogendoxid

UNIPHOS™ er i øjeblikket det mest konkurrencedygtige mærke af gasprøverør på verdensmarkedet, og det kombinerer ekstremt nøjagtige målinger med den lavest mulige pris. UNIPHOS™ er ISO 9001-certificeret og opfylder den europæiske EN1231-standard for rørbaserede gasdetektorsystemer.

Back to top